Website trường:http://dhsphue.edu.vn

4

Thông báo chung:
  • Bổ sung thêm tính năng "Đổi dạng"
  • Thầy cô không xem được nội dung bài giảng mới
  • Cách đưa Image/Audio/Video, Youtube dễ dàng
  • Nâng cấp màn hình học cho BG dạng Web
  • Tải FireFox - Trình duyệt tốt nhất để chạy phần mền này